BillerudKorsnäs års- och hållbarhetsredovisning 2018

BillerudKorsnäs års- och hållbarhetsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig i pdf-format på www.billerudkorsnas.se/investerare och bifogad till detta pressmeddelande.

En digital kortversion av redovisningen som även är anpassad för mobil och surfplatta finns tillgänglig via https://www.billerudkorsnas.se/investerare/2018-i-korthet.

 Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare och andra intressenter som så har önskat. Den kan även beställas från BillerudKorsnäs via ir@billerudkorsnas.com.


För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10
Anne af Petersens, Sustainability Manager, +46 8 553 336 41Denna information är sådan information som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 kl. 10:30 CET.


Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se