BillerudKorsnäs tillsätter tillförordnad ekonomidirektör

BillerudKorsnäs meddelar idag att man har utsett Kristina Schauman till tillförordnad ekonomidirektör. Kristina tillträder tjänsten den 1 november 2018.

Såsom tidigare har meddelats lämnar BillerudKorsnäs nuvarande ekonomidirektör (CFO) Susanne Lithander sin tjänst i bolaget. Kristina Schauman tillträder tjänsten som tillförordnad ekonomidirektör den 1 november 2018, under tiden då rekrytering av ordinarie ekonomidirektör pågår. Kristina har sedan 2014 varit verksam som ledamot i BillerudKorsnäs styrelse samt ordförande i styrelsens revisionsutskott. Under tiden Kristina är tillförordnad ekonomidirektör kommer hon att utträda ur revisionsutskottet.

Kristina Schauman, född 1965, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har innehaft diverse finanschefspositioner inom Stora Enso, ABB och Investor samt ledande befattningar inom OMX AB, Carnegie Investment bank och Apoteket AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Bernd Schmitz, Manager Communication, 08-553 335 00, bernd.schmitz@billerudkorsnas.com

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se