Papper bättre än plast visar ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet har slutfört en studie som jämför miljöprestandan mellan olika förpackningslösningar. I studien görs en jämförande livscykelanalys mellan plast å ena sidan och papper från BillerudKorsnäs å andra sidan. Resultaten visar att papper har betydligt bättre miljöegenskaper däribland 50-70% lägre utsläpp av växthusgaser.

IVLs studie tar fasta på hela produktlivscykeln från materialproduktion fram till dess att den slängs eller återvinns. Trots att det fanns skillnader i växthusgasutsläpp under transport och förpackningsproduktion till plastens fördel, visar resultaten att pappersprodukter ger upphov till klart mindre utsläpp totalt sett. Materialproduktion är för både plast- och pappersförpackningar den mest energikrävande delen av produktionen. Men enligt studien, som har granskats av Bureau Veritas, släpper plastproduktionen ut avsevärt mycket mer växthusgaser än motsvarande pappersproduktion.

- Resultaten av studien utmanar en vanligt förekommande uppfattning att produktion av pappersförpackningar totalt sett är mer energikrävande och därmed har en större klimatpåverkan än produktionen av plastförpackningar. En viktig anledning till att framställningen av de studerade förpackningarna från BillerudKorsnäs papper ger lägre utsläpp av växthusgaser är att processen till nästan uteslutande del drivs med förnybart bränsle. Dessutom är den totala energianvändningen i produktionen lägre säger Lena Dahlgren, projektledare, IVL.

Plastnedskräpning en angelägenhet för EU

På europeisk nivå klubbades nyligen ett beslut som kommer att innebära en begränsning av plastanvändandet i Europa. Målet är att minska plastanvändandet per person från 200 plastpåsar per år till 90 plastpåsar per år inom de kommande fyra åren. Hur detta kommer att uppnås är upp till varje medlemsland att avgöra, men en tänkbar lösning är att öka användandet av papperskassar. 

– BillerudKorsnäs välkomnar beslutsfattarnas initiativ att genomföra åtgärder mot Europas nedskräpningsproblem. Pappers- och kartongförpackningar är självklart inte hela lösningen, det viktiga är att minska nedskräpning, oavsett material. Men i valet mellan plast och papper tror vi att våra produkter kan bidra positivt vad gäller såväl plastnedskräpning som klimatpåverkan, två av vår tids största hållbarhetsutmaningar, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, BillerudKorsnäs.

Länk till IVL rapporten: http://www.billerudkorsnas.com/PageFiles/891/Widget_Sustainability_extra/LCA%20report%20BillerudKorsn%c3%a4s%202015%20-%20Final.pdf

Henrik Essén, SVP Kommunikation och hållbarhet, BillerudKorsnäs,

0730 57 38 01, henrik.essen@billerudkorsnas.com

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 21 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Snabbfakta

BIllerudKorsnäs utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid
Twittra det här

Citat

I valet mellan plast och papper tror vi att våra produkter kan bidra positivt vad gäller såväl plastnedskräpning som klimatpåverkan, två av vår tids största hållbarhetsutmaningar,
Henrik Essén, hållbarhetsdirektör, BillerudKorsnäs
Resultaten av studien utmanar en vanligt förekommande uppfattning att produktion av pappersförpackningar totalt sett är mer energikrävande och därmed har en större klimatpåverkan än produktionen av plastförpackningar.
Lena Dahlgren, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet