Delårsrapport januari - september 2019: Positiv resultatutveckling för tredje kvartalet och perioden

Report this content

Bilprovningens vd Andreas Myhrman
Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 149 (136) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 22 (2) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 (19).
  • Resultatet uppgick till 17 (1) MSEK, vilket motsvarar 431 (30) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 501 (490) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 45 (22) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33 (35).
  • Resultatet uppgick till 36 (17) MSEK, vilket motsvarar 888 (422) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar kvartalet och perioden:
Som ny vd för Bilprovningen är det energigivande att mötas av en organisation som så starkt präglas av kompetens, erfarenhet, lojalitet och en vilja att lyckas framåt. Välkomnandet har varit fantastiskt.

Att få starta mitt uppdrag med att presentera ett tredje kvartal med en positiv resultatutveckling jämfört med föregående år är givetvis glädjande. Intäkterna ökade med 13 MSEK och rörelsemarginalen förbättrades från 1,2 till 14,7 procent, vilket innebar ett rörelseresultat om 22 MSEK för kvartalet.

För perioden ökade intäkterna med 11 MSEK och rörelsemarginalen förbättrades från 4,4 till 9,0 procent. Kombinationen av ökade intäkter och genomförda effektiviseringsåtgärder skapade ett positivt genomslag vilket gav ett rörelseresultat på 45 MSEK för perioden.

Fortsatt påverkas marknaden väsentligt av det nya regelverket för personbilar äldre än 5 år, där besiktningsintervallet ändrats från 12 till 14 månader. Utglesningen ger en uppskattad minskning av den totala årsvolymen med 10 procent. Siffran kan dock variera under kortare perioder. För det aktuella kvartalet ger förskjutningen mellan månader och inställelseperiod ett positivt intäktsbidrag jämfört med föregående år.

Under kvartalet tecknades ett hyresavtal för en anläggning i Klippan. Den invigs vid årsskiftet vilket innebär att Bilprovningen snart har 101 stationer. Stationens läge vid väg 13 mellan Ljungbyhed och Ängelholm gör den lättillgänglig för såväl invånare som pendlare. Vi har höga förväntningar på att nyetableringen, som är den första regionala satsningen utanför storstäder på länge, ska stärka positionen lokalt.

Som ett led i hållbarhetsarbetet ingår Bilprovningen i ett forskningsprojekt där syftet är att söka metoder för effektivare miljökontroll. Som en del av studien har extra miljömätningar genomförts på fordon som besökt Bilprovningens station i Göteborg-Torslanda. Ytterligare ett initiativ på hållbarhetsområdet är en kampanj riktad till kvinnor i syfte att synliggöra och attrahera Bilprovningen som potentiell arbetsgivare för att fortsatt öka andelen kvinnliga besiktningstekniker.

Att kunderna är nöjda är avgörande för Bilprovningen. Andelen uppgår alltjämt till 96 procent vilket är en stark siffra och signal om att våra kunder fortsatt uppskattar oss. Jag är övertygad om att detta är en stark utgångspunkt när vi framåt ska kavla upp ärmarna för att bli ännu vassare. Det kommer att bli ett fortsatt högt tempo och jag noterar med tacksamhet det väl utförda arbetet och höga engagemanget från alla medarbetare.

Bilprovningens delårsrapport för januari–september 2019 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

För mer information
Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Att få starta mitt uppdrag med att presentera ett tredje kvartal med en positiv resultatutveckling jämfört med föregående år är givetvis glädjande. Intäkterna ökade med 13 MSEK och rörelsemarginalen förbättrades från 1,2 till 14,7 procent, vilket innebar ett rörelseresultat om 22 MSEK för kvartalet.
Andreas Myhrman, vd Bilprovningen