Kampanj för säker camping i sommar

Snart är campingsäsongen här. Då är det viktigt att känna sig säker inte bara på vägen utan också på campingen. Trasiga slangar och läckage på gasolutrustningen kan leda till allvarliga konsekvenser. För att uppmuntra husvagnsägare att göra en gasolkontroll genomför Bilprovningen och SweCamp kampanj ”Campa säkert i sommar”.

Sedan 2009 ingår inte gasolkontroll, enligt nya EU-regler, i den obligatoriska besiktningen av husvagnar och husbilar. Likväl kan trasiga slangar och läckage på gasolutrustningen leda till allvarliga konsekvenser. Då kontrollen var obligatorisk underkändes cirka 5 procent årligen på grund av läckage i gasolutrustningen.

Gasolkontroll – en billig försäkring
För att uppmuntra ägare av husvagnar och husbilar att låta göra en gasolkontroll, som numera erbjuds som en tilläggstjänst, upprepar Bilprovningen och SweCamp med start från idag den 19 april fjolårets kampanj ”Campa säkert i sommar”. Till alla kunder som väljer att göra en gasolkontroll delar Bilprovningen ut ett häfte med värdecheckar hos SweCamp, motsvarande mer än kostnaden för gasolkontrollen. Det är en prisvärd försäkring mot svåra olyckor.

Så görs gasolkontrollen
Bilprovningen kontrollerar slangar, rörledningar och övriga komponenter samt undersöker om det har uppstått skador, förslitningar eller sprickor i och under fordonet. Även fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras och därefter sker en täthetskontroll av systemet.

Fordonsägaren får ett protokoll med resultatet. Det är endast rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet, men Bilprovningen rekommenderar att alla eventuella brister åtgärdas innan fordonet används. Om inga brister noteras får fordonsägaren ett märke ”Genomförd Gasolkontroll” som appliceras utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen.

Allt fler väljer att göra gasolkontroll
Andelen som besiktar sin husvagn hos Bilprovningen och väljer att även göra en täthetskontroll av gasolen ökar stadigt, trots att den inte längre är obligatorisk. Under 2009 var det varannan kund. Under 2010 låg motsvarande siffra på 63 procent och 2011 på 74 procent.

Bilaga: Förteckning över Bilprovningens stationer som erbjuder husvagnsbesiktning och gasolkontroll

För mer information
Kjell Karlsson, ordförande SweCamp, mobil: 0705-11 19 13
E-post: kjell.karlsson@swecamp.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66
E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66
E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 210 stationer och 1 725 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Företaget genomför närmare 5,9 miljoner besiktningar per år och omsatte 1 642 MSEK under 2011. Bilprovningens huvudägare är svenska staten (52 procent). Resterande ägare utgörs av branschorganisationer. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Taggar:

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.