BIMobject AB: BIMobject släpper guider för skapande av BIM-objekt

BIMobject släpper idag två guider, BIMobject® Content Style Guides, för skapandet av digitala byggprodukter för att främja standardiserade, högkvalitativa BIM-objekt inom branschen. Guiderna utgör de två första i en serie och beskriver optimalt objektskapande, dels för BIM-mjukvaran Autodesk Revit och dels för bolagets världsledande plattform för digitala byggprodukter, BIMobject® Cloud. Guiderna finns tillgängliga för nedladdning för registrerade användare på plattformen. 

Syftet med BIMobject® Content Style Guides är att tillhandahålla ett praktiskt, användbart processdokument för utvecklare av BIM-objekt för att främja standardiserat skapande av digitala produkter och säkerställa tillräcklig, högkvalitativ data och konsekvent presentation av denna information inom AEC-industrin (arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen). Detta kommer i sin tur att gagna BIM-användarnas arbetsflöden, men även att vara till fördel för tillverkare, vars digitala byggprodukter får större chans att föreskrivas om de skapas enligt riktlinjerna. Guiderna kommer också att bidra till att hålla hög kvalitet bland objekten på BIMobject® Cloud, vilket förbättrar plattformens användarvänlighet. 

Guiderna kommer att hjälpa utvecklare att skapa användbara, standardiserade BIM-objekt som är framtidssäkra och livscykeloptimerade för nyttjande i BIM-processens olika led, samtidigt som objekten är lätta att uppdatera och underhålla på BIMobject® Cloud. Kommande guider kommer att handla om objektskapande för andra ledande BIM-mjukvaror, som Graphisoft ARCHICAD, samt för bolagets egen lösning för skapande av parametriska BIM-objekt, BIMscript®

"Att ge ut Content Style Guides är en unik möjlighet för oss att inte bara uppdatera och komplettera den existerande guiden för Revit efter det att vi tog över plattformen Autodesk SEEK, utan även att dela med oss av vår samlade kunskap från över trettio års digitalt objektskapande för byggindustrin. Vi erbjuder konkreta hjälpmedel för utvecklare världen över som vill försäkra sig om att objekten de skapar ligger i linje med vad branschen vill ha", säger Ben O'Donnell, CTO på BIMobject.

Guiderna kan laddas ned gratis från plattformen BIMobject® Cloud efter registrering på bimobject.com
BIMobject® Content Style Guide för BIMobject® Cloud finns att tillgå här:
https://bimobject.com/en/solutions/product/bim-content-style-guide
BIMobject® Content Style Guide för Autodesk Revit finns att tillgå här:
https://bimobject.com/en/solutions/product/bim-revit-content-style-guide

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Otto - presskontakt
Tel: +46 40 685 29 00
Email: press@bimobject.com

Om BIMobject AB

BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com    

Om oss

På BIMobject AB hjälper vi våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt. Dessa BIM-objekt gör tillverkarnas produkter mer lättillgängliga och synliga i byggprocessen, som idag sker med moderna IT verktyg för design och konstruktion, sk. BIM-system (Building Information Modeling). BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och denna beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga som BIM-objekt. Vi skapar BIM-objekt med hög kvalité och gör dessa enkla att ladda ner för arkitekter och föreskrivande konsulter. Vi genererar mer affärer till produkttillverkare i byggbranschen och en radikalt ny marknadsföringskanal som är effektiv och mätbar.