BIMobject AB: BIMobject tecknar avtal med stort svenskt fastighetsbolag

BIMobject meddelar att ICA Fastigheter tecknat ett licensavtal för nyttjandet av bolagets lösning BIMobject Hercules i syfte att effektivisera projektering, produktion och förvaltning, det vill säga hela livscykeln hos sina byggnader. Licensavtalet avser ett år och förnyas löpande.

ICA Fastigheter, som förvaltar fastigheter men även projekterar, bygger om och bygger nytt, avser att digitalisera samtliga nya fastigheter samt ombyggnadsprojekt, inklusive fasta inventarier. Nu får bolaget tillgång till BIMobjects digitala lösningar som syftar till att underlätta såväl projekteringsarbete som produktion och förvaltning.

Inom ramarna för licensavtalet kommer BIMobject främst att fungera som en samarbetspartner för ICA Fastigheter och tillhandahålla molntjänsten BIMobject Hercules, men även andra digitala lösningar inom BIM (Building Information Modelling) och VDC (Virtual Design and Construction). Tillägg i form av relaterade tjänster som 3D-skanning och modellering kan tillkomma, vilket innebär ytterligare affärer för BIMobject.

Med BIMobject Hercules får ICA Fastigheter en molnbaserad plattform som öppnar upp för ett flexibelt samarbete mellan olika aktörer som exempelvis leverantörer, arkitekter, entreprenörer och förvaltare. Därtill kan de utveckla, organisera, standardisera samt hantera sina egna fastigheter och inventarier. Molntjänsten ger full kontroll över all information om objekten samt över vem som har tillgång till dem. På så vis kopplas aktörer i produktionsledets olika delar ihop och kommunicerar kring samma information. Detta effektiviserar drift, förvaltning och underhåll av fastigheterna.

"Det är roligt att vi nu börjar arbeta med detaljhandeln med dess höga krav på snabba åtgärder för att undvika driftstörningar. Digitaliseringen av fastighetsförvaltning möjliggör snabba och exakta beslut under byggnaders hela livstid", säger Stefan Larsson, VD och grundare av BIMobject.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 685 29 00
Email:info@bimobject.com
 
Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com

Om oss

På BIMobject AB hjälper vi våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt. Dessa BIM-objekt gör tillverkarnas produkter mer lättillgängliga och synliga i byggprocessen, som idag sker med moderna IT verktyg för design och konstruktion, sk. BIM-system (Building Information Modeling). BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och denna beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga som BIM-objekt. Vi skapar BIM-objekt med hög kvalité och gör dessa enkla att ladda ner för arkitekter och föreskrivande konsulter. Vi genererar mer affärer till produkttillverkare i byggbranschen och en radikalt ny marknadsföringskanal som är effektiv och mätbar.

Prenumerera