BIMobject ingår partnerskap med AEC Daily för att BIM-anpassa arkitekt- och byggingenjörsutbildningar i USA

BIMobject, världens största plattform för BIM-objekt, har ingått ett strategiskt partnerskap med AEC Daily, ett världsledande utbildningsföretag som erbjuder onlinebaserade kurser för byggbranschen. AEC Daily samverkar med ett flertal branschorganisationer i både USA och Europa. Utifrån respektive bolags marknadsledande positioner kommer de arbeta för att öka försäljning av bygg- och inredningsprodukter, vilket i ett längre perspektiv driver en smidigare designprocess och kravspecifikationer.

AEC Daily är en av de största leverantörerna av vidareutbildning till bygg-, arkitekt-, ingenjör- och inredningsbranscherna. AEC står för ”Architecture, Engineering and Construction”. Branschmedlemmar vänder sig till AEC Daily för att bibehålla sina ackrediteringar och hålla sina kunskaper aktuella vad gäller ny teknik och nya produkter. Avgiftsfria kurser erbjuds online och har ett automatiskt poängrapporteringssystem till flertal organisationer över hela USA och Kanada.

På BIMobjects plattformar kan tillverkare av bygg- och inredningsprodukter marknadsföra sina produkter mot över 1,4 miljoner användare. När tillverkarnas BIM-objekt används i 3D-modeller ökar sannolikheten för att de i ett senare skede köps in i fysisk form till bygg- eller inredningsprojektet. Tillverkare som laddat upp sina produkter på BIMobject kan bland annat se användarinformation, hur BIM-objekten används och hur många gånger de laddats ned. Användare får tillgång till 56 000 digitala produkter från över 1 500 tillverkare. BIM-objekten delas inom projektet och ligger till grund för beslutsfattande under ett bygg- eller inredningsprojekts livslängd – från designstadiet till rivningsstadiet.

Samarbetet sammanför designers med tillverkarspecifika BIM-objekt på BIMobject och strömlinjeformar utbildningsprocessen. Det leder till en effektivare designprocess. Användare som söker efter BIM-objekt på BIMobject kommer även hitta länkar till tillhörande kurser.

”Vår industri är i behov av både intelligent automation och nya processer som gör det enklare att designa och bygga. Det är glädjande att vi ingått ett partnerskap med AEC Daily – tillsammans kommer vi kunna erbjuda en mer strömlinjeformad process som sammankopplar utbildningar med tillverkares BIM-objekt som exempelvis belysning, inredningsdetaljer och byggkomponenter”, säger Mark Haddad, President på BIMobject North America.

“Utbildning ökar kunskapen om produkter, men designers behöver hitta metoder att integrera dem – och BIMobject erbjuder just den lösningen. Tillsammans ökar vi sannolikheten för att tillverkarnas produkter går från att användas i digitala projekt till att köpas in i fysisk form. Utifrån kursutvärderingarna har vi nämligen sett att de flesta kursdeltagare tar fram kravspecifikationer baserade på produkter från tillverkare som är kurssponsorer. Det är därför väldigt stor sannolikhet att produkterna från kurserna senare köps in till det slutgiltiga projektet. Genom att sammanföra BIMobject och vidareutbildning för byggbranschen uppnår vi det bästa av två världar”, säger Jeff Rice, President på AEC Daily.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Dahlquist – CFO
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: alexander.dahlquist@bimobject.com

Om BIMobject-koncernen  
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade plattformar med över 1500 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har över 1,4 miljon användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers, byggföretag samt handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 230 anställda. Omsättningen uppgick i mars 2019 till 126 MSEK, rullande 12 månader. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. www.bimobject.com 

Om AEC Daily
AEC Daily är en utvecklare av onlinebaserade kurser för byggbranschen. De erbjuder över 500 kurser för fackmän inom bygg-, arkitekt-, ingenjör- och landskapsarkitektur-branscherna. Fackmän förlitar sig på att AEC Daily underhåller deras ackrediteringar och uppdaterar kunskaper om nya produkter och ny teknik. Kurser erbjuds avgiftsfritt och finns tillgängliga online med automatiskt poängrapporteringssystem till flertal organisationer över hela USA och Kanada. För mer information, besök www.aecdaily.com

Om oss

På BIMobject AB hjälper vi våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt. Dessa BIM-objekt gör tillverkarnas produkter mer lättillgängliga och synliga i byggprocessen, som idag sker med moderna IT verktyg för design och konstruktion, sk. BIM-system (Building Information Modeling). BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och denna beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga som BIM-objekt. Vi skapar BIM-objekt med hög kvalité och gör dessa enkla att ladda ner för arkitekter och föreskrivande konsulter. Vi genererar mer affärer till produkttillverkare i byggbranschen och en radikalt ny marknadsföringskanal som är effektiv och mätbar.

Prenumerera

Dokument & länkar