BIMobject publicerar årsredovisning för 2018

Report this content

BIMobject, som digitaliserar byggbranschen bland annat via molnbaserade plattformar, har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida.  

Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på: https://info.bimobject.com/sv/rapporter-och-dokument 

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com

______________________________________________

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Stefan Hanssons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 16:00. 

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade plattformar med 1550 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har 1,5 miljoner användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2018 till 114 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. www.bimobject.com 

Taggar: