BIMobject publicerar årsredovisning för 2018

BIMobject, som digitaliserar byggbranschen bland annat via molnbaserade plattformar, har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida.  

Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på: https://info.bimobject.com/sv/rapporter-och-dokument 

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com

______________________________________________

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Stefan Hanssons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 16:00. 

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade plattformar med 1550 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har 1,5 miljoner användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2018 till 114 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. www.bimobject.com 

Taggar:

Om oss

På BIMobject AB hjälper vi våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt. Dessa BIM-objekt gör tillverkarnas produkter mer lättillgängliga och synliga i byggprocessen, som idag sker med moderna IT verktyg för design och konstruktion, sk. BIM-system (Building Information Modeling). BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och denna beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga som BIM-objekt. Vi skapar BIM-objekt med hög kvalité och gör dessa enkla att ladda ner för arkitekter och föreskrivande konsulter. Vi genererar mer affärer till produkttillverkare i byggbranschen och en radikalt ny marknadsföringskanal som är effektiv och mätbar.