Carl Silbersky tillträder som ny VD på BIMobject

Report this content

Carl Silbersky, som fram till idag varit bolagets Senior Vice President of Corporate Development, utses till verkställande direktör med omedelbar verkan. Tidigare verkställande direktör Kim Mortensen lämnar på grund av personliga skäl.

Carl är svensk medborgare med examina inom Finance and Capital Markets från University of Brighton. Carl började på BIMobject i november 2018 som SVP of Corporate Development. Efter fem år inom KPMG:s enhet för transaktioner och rådgivning blev Carl en framgångsrik serieentreprenör och företagsledare. Han har utvecklat och lett ett flertal tech-bolag. Till exempel var Carl VD på Polar Rose, ett svenskt ansiktsigenkännings-techbolag. drivande i såväl bolagets snabba tillväxt som att Apple senare kom att förvärva bolaget. Carl har även medverkat i flera andra bolag såsom SafeSolutions, SettleBox och Tactel.

”Eftersom att Kim och styrelsen kommit överens om att han ska lämna BIMobject är vi glada över att kunna utnämna Carl som ny VD över bolaget. Carl har sedan han började bidragit avsevärt till bolagets styrning och vi är övertygade över att Carl kommer öka takten i BIMobjects utveckling. BIMobject är idag världens ledande molnbaserade plattform för BIM-content inom byggbranschen och har en mängd tekniska och affärsmässiga möjligheter att utforska”, säger Anders Wilhjelm, Styrelseordförande på BIMobject.

”För ett år sedan lockades jag av BIMobjects vision och den fantastiska möjligheten med att vara en delaktig i något med en faktisk inverkan på miljön, samtidigt som den har potential att transformera byggbranschen. Jag är verkligen entusiastisk över att ta över ansvaret för bolaget och framtida utmaningar”, säger Carl Silbersky, VD på BIMobject.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Wilhjelm – Styrelseordförande
Carl Silbersky – VD
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 08:00 CET.

Om BIMobject-koncernen  
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade plattformar med över 1500 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har över 1,5 miljon användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers, byggföretag samt handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 230 anställda. Nettoomsättningen uppgick per den 30 juni 2019 till 134 MSEK, rullande 12 månader. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. www.bimobject.com 

Media

Media

Dokument & länkar