Distributörsavtal tecknat med Advanced Technology Company K.S.C.P. avseende distribution i Kuwait

Report this content

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Advanced Technology Company K.S.C.P. (“ATC”), en av de ledande distributörerna av medicinteknisk utrustning i Kuwait. Avtalet gäller avseende den kuwaitiska marknaden från den första februari och gäller fram till sista December 2023. ATC har i och med avtalet förbundit sig till ett första initialt köp av läsare och engångstester värt 3 250 EUR.

- ATC är en välrenommerad och ledande distributör på den kuwaitiska marknaden, och de har visat ett stort intresse för Hemcheck och potentialen i våra produkter. Vi tror att det här är ett mycket bra första steg in i GCC-regionen och vi ser fram emot att arbeta med ATC. Vi hoppas och tror att det blir ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete, säger Joen Averstad, Vd för Hemcheck.

- Vi är väldigt glada över att vi har tecknat detta avtal med Hemcheck. Deras produkter passar väl in i vår portfölj och ser väldigt positivt på att våra kunder kommer att implementera denna lösning på vår marknad. Vi ser mycket fram emot samarbetet, säger Mahmoud Chehime, Director, Specialty Diagnostics & Laboratory Solutions ATC.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om ATC

ATC grundades 1981 och har etablerat sig som den ledande helhetsleverantören av sjukvårds- och miljölösningar som kan täcka över 95% av ett sjukhus olika behov. ATC har en ledande marknadsandel och har för närvarande över 1 000 kunder på den lokala marknaden vilket inkluderar både statliga och privata sjukhus, tandläkare, laboratorier och fristående läkare. ATC genererar årliga intäkter på cirka 150 miljoner KD och sysselsätter över 2 100 personer. Bolaget är noterat på Kuwaits börs sedan 2007.

Läs mer på https://www.atc.com.kw/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 klockan 12.05

Prenumerera

Dokument & länkar