Bioextrax AB (publ) utökar ledningsgruppen

Report this content

Bioextrax AB meddelar idag att Richard Tooby utsetts till Head of Marketing & Sales samt att Emil Bendroth utsetts till CFO på deltid. Förändringarna i ledningsgruppen träder ikraft med omedelbar verkan. 

”Bioextrax har väldigt många intressanta kundförfrågningar och många potentiella kundprojekt i antågande, varför vi nu behöver utöka ledningsgruppen med en huvudansvarig för Marknad & Försäljning. Richard har mer än 15 års erfarenhet från polymer- och kemiindustrin, på olika positioner inom bland annat Perstorp Specialty Chemicals och Nexam Chemical. Richard har under 4 månader arbetat med Strategi och IR på Bioextrax och gjort ett mycket bra arbete i denna roll. Jag har stort förtroende för att Richard kan föra många av de kunddialoger vi har för tillfället framåt mot kommersiella avtal över tid och att initiera många nya dialoger med potentiella kunder, samt bidra till ledningsgruppsarbetet. Vidare har Bioextrax ett behov för en CFO på deltid, och där har vi nu utsett Emil Bendroth. Emil har mer än 20 års erfarenhet inom business controlling och CFO-ansvar för många små och medelstora företag, både privata och publika, och jag är övertygad om att Emil på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till att säkerställa bolagets redovisning, controlling och rapportering.”, säger Edvard Hall, VD på Bioextrax.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Edvard Hall, VD
Telefon: +46736267643
E-post: edh@bioextrax.com   ​​​​​​​

Om Bioextrax
Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Läs mer på www.bioextrax.com

Taggar: