• news.cision.com/
  • Bioextrax/
  • Bioextrax ingår utvärderingsavtal med Emballator-gruppen avseende PHA-bioplast och mikrofibrer

Bioextrax ingår utvärderingsavtal med Emballator-gruppen avseende PHA-bioplast och mikrofibrer

Report this content

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har ingått ett utvärderingsavtal med Emballator-gruppen. Avtalet gäller utvärderingar av en viss typ av bioplasten PHA (så kallad PHBV) samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Emballator-gruppen består av tio företag och finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Koncernen i sin helhet omsätter 1,8 miljarder SEK och har 800 medarbetare. Emballator-gruppen erbjuder förpackningslösningar inom en rad olika produktområden och kommer också att testa Bioextrax material i flertalet olika processer och applikationer. Utvärderingen innebär att Bioextrax löpande levererar olika volymer av PHBV och mikrofibrer för tester i exempelvis formgjutning eller extrusion. Diskussioner kring kommersiellt arrangemang vid lyckad utvärdering har inte påbörjats än. 

Emballator-gruppen består av mycket entreprenöriella och innovativa företag. Med sin gedigna kunskapsbas inom förpackningar är de en perfekt partner för att testa våra material. Förpackningar är förstås en högintressant marknad med stora volymer och ett snabbt växande fokus på hållbarhet.”säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.55 CET, den 8 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com   

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Dokument & länkar