• news.cision.com/
  • BioGaia Pharma/
  • BioGaia Pharma: Första patienten har randomiserats in i klinisk fas I studie som utvärderar BGP014 vid mild till måttlig ulcerös kolit (AUCH-1).

BioGaia Pharma: Första patienten har randomiserats in i klinisk fas I studie som utvärderar BGP014 vid mild till måttlig ulcerös kolit (AUCH-1).

Report this content

BioGaia Pharma fick formellt godkännande från de nationella myndigheterna att gå vidare med båda sina planerade kliniska prövningar under sommaren 2021. Kliniskt prövningsläkemedel levererades Q4 2021 och screening påbörjades. Den första patienten randomiserades i AUCH-1 i februari 2022.

"Vi är glada över att ha tagit ett betydande steg i utvecklingen av förbättrade terapeutiska alternativ vid behandling av ulcerös kolit", säger Nigel Titford, VD för BioGaia Pharma.

BGP014 är inriktat på ulcerös kolit (UC). UC är ett försvagande tillstånd som kännetecknas av kronisk inflammation i tarmkanalen som drabbar cirka 2,5 miljoner patienter enbart i Europa och USA. Det finns inget botemedel mot UC och patienter behöver livslång behandling ordinerad enligt sjukdomens svårighetsgrad. Det primära målet i UC-terapi är att inducera och bibehålla remission. Första linjens standardvård är effektiv för en andel av patienterna med få biverkningar men förhindrar inte regelbundna skov och sjukdomsprogression hos > 50 % av patienterna som progressivt kräver mer intensiv medicinering.

Det första steget i detta program är att titta på säkerhet, tolerabilitet och preliminär effekt av BGP014 i den godkända fas I multicenterstudien med mild till måttligt aktiva UC-patienter som kommer att äga rum i Sverige.

Mer information om studien finns här:

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2019-004578-25/SE

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05118919

För ytterligare information kontakta:
Nigel Titford, VD
Telefon: +46706313361
E-post: nigel.titford@biogaiapharma.com

Om BioGaia Pharma AB
BGP är ett dotterbolag till BioGaia AB som grundades 2017 för att välja ut och utveckla läkemedelskandidater baserade på levande mikrober för att hantera väsentliga medicinska behov. Läkemedelskandidaterna väljs ut baserat på stödjande preklinisk och klinisk forskning. Bolaget har två prioriterade program.  
www.biogaiapharma.com

Om BioGaia AB
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har mer än 200 artiklar publicerats om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. B-aktien för moderbolaget BioGaia AB är noterad på Nasdaq Stockholm, listan för medelstora bolag (Mid Cap).
www.biogaia.com

 

Citat

Vi är glada över att ha tagit ett betydande steg i utvecklingen av förbättrade terapeutiska alternativ vid behandling av ulcerös kolit.
Nigel Titford, VD BioGaia Pharma