Biolight sluter avtal med ett av Europas ledande dentalbolag

Biolight sluter avtal med ett av Europas ledande dentalbolag Biolight har slutit ett avtal för distribution i Finland med Plandent Oyj. Plandent ingår i Planmeca-gruppen som omsätter ca. 2,9 miljarder SEK och sysselsätter ca. 1 300 personer. Planmeca-gruppen har försäljning i mer än 80 länder. Plandent har dotterbolag och distributionsbolag i Skandinavien, Storbritannien, Tyskland, Ryssland och Baltikum. "Plandent Oyj har startat marknadsföring och försäljning för Biolight i Finland. Vi har ett nära samarbete med Tandläkarhögskolan på universitetet i Helsingfors och Dr. Kimmo Suomalainen, som också är ansvarig för vidareutbildning inom Finska Tandläkarsällskapet. Plandent är en del av Planmeca-gruppen, som är en av de ledande tillverkarna av dentalunits och dentalröntgen i världen. Detta betyder att det finns mycket goda förutsättningar och möjligheter för ett framgångsrikt internationellt samarbete", säger Tero Riikonen, vice VD Plandent Oyj. "Detta är ett mycket viktigt avtal för Biolight , inte minst med tanke på det mycket goda anseende och stora internationella nätverk som Planmeca-gruppen har. Biolight kommer i första steget att lansera produkten i Finland, men möjligheterna att tillsammans med Plandent utöka försäljningen till andra länder är mycket goda", säger Christer Wallin, VD Biolight International AB. "Avtalet med Plandent ger oss en möjlighet att på allvar bredda vår försäljning och underlättar vårt fortsatta nätverksbyggande", säger Thomas Ericsson, ansvarig för affärsområdet Dental Care. Faktaruta: Planmeca-gruppen består av fem divisioner, Planmeca, Plandent, Planmed, Opus System och LM Instrument. Planmeca-gruppen omsätter ca. 2,9 miljarder SEK och sysselsätter ca. 1 300 personer. Planmeca Oyj, det finska moderföretaget till Planmeca-gruppen, grundades 1971. Planmeca tillverkar högteknologisk dentalutrustning, som dentalunits, dentalröntgen, intraorala kameror och utrustning för digital röntgen. Utrustningen är integrerad i ett "All in One" koncept för tandläkare, där den digitala information som används i modern tandvård kontrolleras på ett ergonomiskt effektivt sätt. Mer än 98 % av Planmecas produktion exporteras till mer än 80 länder. Som tillverkare och leverantör av utrustning har Planmeca en betydande marknadsandel i et flertal länder i Europa och i USA. Planmeca är den tredje största tillverkaren i Europa. Plandent har dotterbolag och distributionsbolag i Skandinavien, Storbritannien, Tyskland, Ryssland och Baltikum. Faktaruta om Biolight: Biolight är ett svenskt medicintekniskt företag som har utvecklat en unik produkt för behandling av skadade celler. Produkten, som är patenterad, bygger på en metod där man tillför ljus av en bestämd våglängd -monokromatiskt ljus - pulsfrekvens och tid. Via ljuset får cellen energi, dess aktiviteter ökar och läkningen startar. En cell utan tillräckligt med energi orkar inte bidra till läkning. Metoden påskyndar läkningsprocesser och kompletterar traditionell behandling. Den bidrar till ökad livskvalitet och minskade behandlingskostnader. Behandlingen är icke-farmakologisk (ej läkemedel) och utförs utvärtes. Den är enkel och smärtfri och ger inga biverkningar. Idag är Biolight verksamt inom sårvård, tandvård och rehabilitering. Kliniska studier, med samma stringenta design som för läkemedel, har visat att Biolights metod reducerar läkningstiderna markant för både tandköttsinflammation och kroniska sår. En fas III-studie avseende tandköttsinflammation visar att patienter behandlade med Biolight hade en 87 procent större reduktion av sin inflammation jämfört med traditionellt behandlade patienter. Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget öka patienternas livskvalitet, signifikant reducera tid till läkning och minska behandlingskostnaderna. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal indikationsområden med sårläkning i centrum. För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta Christer Wallin, VD Biolight International AB, 08-622 52 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT00490/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT00490/bit0001.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar