Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké för år 2002 Styrelsen för Biolight International AB lämnar härmed bokslutskommuniké för år 2002. Året i sammandrag: Behandlingsresultat och behandlingsmetod har nu dokumenterats så väl att verksamheten under 2002 kunnat ändra fokus från kliniska prövningar samt teknik- och metodutveckling, till marknadsutveckling och kommersialisering. Bolaget har under året inlett kommersialiseringen av Biolight® genom att starta samarbete med distributörer inom affärsområde Dental Care samt genom egna säljaktiviteter inom affärsområde Wound Care. Bolaget genomförde i februari 2002 en nyemission. Emissionen, som riktades till ett antal institutionella placerare, tillförde bolaget 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Den fakturerade försäljningen uppgick under året till 1,8 MSEK (1,2 MSEK). Bolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet 2002/2003 till 7,4 MSEK. Bolaget har under året koncentrerat resurserna till marknadssidan. Från och med januari 2003 är kostnadsnivån, exklusive avskrivningar, cirka 1 MSEK per månad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00520/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00520/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar