Delårsrapport 30 september

Biolight International AB (publ) Delårsrapport 30 september Tredje kvartalet · Nya forskningsresultat från Karolinska Institutet visar att effekter av behandling med Biolight® nu kan mätas med molekylärbiologisk teknik. Resultaten visar att sex timmar efter behandling observerades en signifikant ökning i ett flertal geners aktiviteter, bl.a. gener som kodar för tillväxtfaktorer och kollagen. · De nya utrustningarna Biolight WCD, DCD och PCD, som är godkända och CE-märkta, har under året testats i marknaden. Under tredje kvartalet har testförsäljning inletts och intresset är stort. · Den fakturerade försäljningen uppgick till 365 TSEK (97 TSEK). · Bolaget har under tredje kvartalet träffat avtal beträffande distribution för Dental Care: - UK, TryCare Limited - Sverige, Praktikertjänst - Polen, Zuchowski Dental - Colombia, Excal · En studie på tandextraktioner vid Tandläkarhögskolan i Göteborg är startad. Till dags dato är 20 patienter inkluderade. Första halvåret · En kontrollerad studie på trycksår har under perioden färdigställts. Den påvisade effekten är betydande och statistiskt säkerställd. Resultatet är ett avgörande genombrott för Biolight® Wound Care. · En marknadstest har utförts av en grupp privatpraktiserande tandläkare och tandhygienister med ett positivt resultat. 10 av 11 deltagare valde att köpa utrustningen. · Bolaget har under perioden lämnat in två stycken 510(k) ansökningar till FDA för områdena Physiotherapeutic Care och Dental Care. · Under perioden har en chef för affärsområdet Dental Care och en teknisk chef anställts. · Biolight® PCD (Physiotherapeutic Care Device) - en ny maskin för behandling och rehabilitering av idrottsskador godkändes för CE- märkning i mars månad 2001. · I januari fick Bolaget ytterligare två patent godkända i USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00350/bit0002.PDF Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00350/bit0003.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat