Ordinarie bolagsstämma i Biolight 030424

Ordinarie bolagsstämma i Biolight International AB 030424 Bolagsstämman i Biolight beslutade i enlighet med samtliga beslutsförslag som meddelats i kallelsen till stämman. Den ordinarie bolagsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och föreslagen resultatdisposition. Ansvarsfrihet åt styrelsen och VD beviljades och styrelsen omvaldes i sin helhet. Styrelsen består således av Hans Larsson, Tord Bergstedt, Birgit Gidlund-Larsson, Claes Holmberg, Håkan Sjunnesson, Rolf Thiberg, Akbar Seddigh och Christer Wallin. Den ordinarie bolagsstämman beslutade vidare att anta en ny bolagsordning varigenom bolagets kapitalgränser skall uppgå till lägst 2.137.902 kronor och högst 8.551.608 kronor och det högsta antalet aktier i serie B som kan utges ökas till 234.192.784. Bolagstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av såväl nya aktier av serie B som konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Hans Larsson till styrelsens ordförande. Danderyd den 24 april 2003 Styrelsen för Biolight International AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00240/wkr0002.PDF

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar