Biolin Medical ökar ägandet i Integration Diagnostics

Biolin Medical ökar ägandet i Integration Diagnostics Biolin Medical har utökat sitt ägande i Integration Diagnostics Ltd, som har utvecklat och säljer Osstell , ett system för mätning av stabiliteten hos dentala implantat. Den internationella lanseringen av Osstell har nyligen inletts och produkten ha fått ett mycket positivt mottagande hos ledande implantologer och opinionsbildare världen över. "Vi utökar vårt engagemang i företaget och förväntar oss en stark försäljningstillväxt de närmaste åren", säger Per Spångberg, VD i Biolin Medical. "Företaget har en stark position på marknaden genom möjligheten att bidra till avsevärt kortare behandlingsperioder för dentala implantat - något såväl patienter som tandläkare efterlyst en längre tid", tillägger han. Osstell , som bygger på en unik teknologi baserad på mätning av resonansfrekvens, har utvecklats vid Imperial College i London. Systemet består av en apparatdel, givare och programvara. Ett godkännande för försäljning i USA väntas under första kvartalet 2001. "Genom vår huvudägare Biolin Medicals utökade engagemang i Integration Diagnostics får vi möjlighet att påbörja en målmedveten kommersialisering av bolaget. Vi känner ett stort gensvar från marknaden och vet att Osstell fungerar väl och har en stark efterfrågan världen över. Vi koncentrerar resurserna till Europa under 2000, och räknar med att introducera Osstell i USA under 2001", säger Anders Petersson, VD i Integration Diagnostics. För ytterligare information: Per Spångberg, VD Biolin Medical AB, 08-679 90 10 eller 070-485 26 39 Anders Petersson, VD Integration Diagnostics Ltd, 031-340 94 48 eller 070-974 12 69 Biolin Medical är ett riskkapitalföretag som skapar värdetillväxt i högteknologiska företag inom bioteknik, medicinsk teknik och angränsande områden. Genom ett operativt ägarengagemang baserat på unik kompetens och ett omfattande nätverk utvecklar Biolin innovationer till kommersiella företag. Biolins investeringsportfölj består av ägande i företagen AlcoDia, Biovator, Boule Diagnostics, BST Blood Saving Technologies, Cavidi Tech, Integration Diagnostics, Q-Sense och Sinterkil. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00970/bit0002.pdf

Dokument & länkar