Biolin Medical utökar engagemanget i Cavidi Tech

Biolin Medical utökar engagemanget i Cavidi Tech Biolin Medical har tecknat ytterligare aktier i det Uppsalabaserade företaget Cavidi Tech med verksamhet inom forskning, tillverkning och marknadsföring av in vitro test inom virologi. Biolin är sedan tidigare aktieägare i Cavidi Tech och det utökade engagemanget sker genom teckning av en riktad nyemission till Biolin Medical och det av Investor AB helägda dotterbolaget Investor Growth Capital. "Vi utökar vårt ägande i Cavidi Tech baserat på att företaget fortsatt utvecklas enligt plan. Det test Cavidi Tech tagit fram för att mäta virusbelastning, hos bland annat personer infekterade med HIV-virus, har rönt stort intresse bland potentiella samarbetspartners", säger Per Spångberg, VD i Biolin Medical. Han fortsätter, "Företaget har en imponerande forskning inom området kring retrovirus och vi ser också möjligheter till fler intressanta produkter på sikt". Cavidi Tech har redan idag försäljning av ett flertal produkter för mätning av så kallad RT aktivitet. Produkterna erbjuder hög testkänslighet, vilket innebär en rad möjliga tillämpningar, framförallt inom forskning kring retrovirus. För ytterligare information: Per Spångberg, VD Biolin Medical AB, 08-679 90 10 eller 070-485 26 39 Thomas Pollare, VD Cavidi Tech AB, 018-55 20 48 eller 070-810 79 29 Staffan Josephson, Senior Investment Manager, Investor Growth Capital, 08- 463 38 13 eller 070-824 20 13 Biolin Medical är ett riskkapitalföretag som skapar värdetillväxt i högteknologiska företag inom bioteknik, medicinsk teknik och angränsande områden. Genom ett operativt ägarengagemang baserat på unik kompetens och ett omfattande nätverk utvecklar Biolin innovationer till kommersiella företag. Biolins investeringsportfölj består av ägande i företagen AlcoDia, Boule Diagnostics, BST Blood Saving Technologies, Cavidi Tech, Integration Diagnostics, Q-Sense och Sinterkil. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/20/20000920BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/20/20000920BIT00790/bit0002.pdf