Biolipox - Bokslutskommuniké 2006

* Intäkterna under året uppgick till 40,5 (147,0) MSEK. För fjärde kvartalet var intäkterna 7,8 (147,0) MSEK.

* Resultat efter skatt för året var -70,5 (34,7) MSEK. För fjärde kvartalet var resultat efter skatt -21,3 (112,6) MSEK.

* Resultat per aktie för året var -98,50 (7,80) SEK. För fjärde kvartalet var resultat per aktie -28,37 (105,56) SEK.

* Årets kassaflöde var negativt och uppgick till -32,4 (156,6) MSEK. För det fjärde kvartalet var kassaflödet negativt och uppgick till -23,6 (88,1) MSEK.

* Biolipox väljer ny klass av läkemedelskandidat i astmaprojekt.

* Biolipox bestämmer beredning för nytt allergiläkemedel.

* Biolipox förstärker FoU-organisationen.Kommande rapporttillfällen

* Delårsrapport januari - mars 2007 10 maj 2007
* Delårsrapport januari - juni 2007 29 augusti 2007
* Delårsrapport januari - september 2007 18 oktober 2007På följande sidor bifogas Biolipox bokslutskommuniké för 2006


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, verkställande direktör,
tfn: 070 - 866 19 90, e-post: torbjorn.bjerke@biolipox.com

Peter Hein, finansdirektör,
tfn: 08 - 524 831 10, mobil 073 - 370 73 43,
e-post: peter.hein@biolipox.com

Dokument & länkar