Biolipox utvecklar läkemedel i samarbete med franskt läkemedelsbolag.

Report this content

Biolipox utvecklar läkemedel i samarbete med franskt läkemedelsbolag. Det svenska läkemedelsföretaget Biolipox meddelar idag att man utvidgat sitt samarbete med det franska läkemedelsbolaget NicOx. Samarbetet innebär att man tillsammans utvecklar läkemedel för behandling av luftvägssjukdomar. Med detta forskningssamarbete får Biolipox exklusiv tillgång till NicOx patenterade "know-how" gällande kväveoxid-frisättande läkemedel. Exklusiviteten avser ett antal läkemedelsklasser för behandling av framför allt luftvägssjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov och en marknad på drygt 200 miljarder kronor. Samarbetet innebär en kombination av NicOx specifika kunskap att ta fram kväveoxid-frisättande läkemedel och Biolipox breda forskningskompetens inom luftvägssjukdomar. De läkemedelssubstanser som i tester visar sig vara säkra och ha god effekt kommer att gå vidare till klinisk fas, det vill säga studeras i människa. "Det utökade samarbetet kompletterar vår existerande portfölj inom området inflammatoriska sjukdomar, framförallt astma och allergi. Med dessa projekt hoppas vi kunna få fram effektivare läkemedel än de som finns på marknaden idag", säger Biolipox VD Carl-Johan Dalsgaard. "Genom utvidgandet av existerande avtal bekräftas att lyckade strategiska samarbeten med företag som Biolipox påskyndar vårt arbete att hela tiden utveckla nya läkemedelskandidater", säger NicOx VD Michele Garufi. Vidare är Garufi övertygad om att "kväveoxid-frisättande läkemedel kommer att spela en stor roll för framtidens behandling av luftvägssjukdomar". Biolipox grundades år 2000 av professorerna Hans-Erik Claesson och Magnus Björkholm, båda från Karolinska Institutet, med hjälp av finansiering från HealthCap. Företaget baserar sin forskning och utveckling på en lång tradition av världsledande forskning inom arakidonsyraområdet. De landvinningar som ligger till grund för förståelsen av arakidonsyrans roll i inflammatoriska processer belönades med Nobelpriset 1982. Professor Bengt Samuelsson, en av nobelpristagarna, sitter i Biolipox styrelse. Biolipox affärsidé är att ta fram innovativa läkemedel som tillfredsställer medicinska behov inom inflammatoriska sjukdomar, framför allt astma och smärta. Detta sker i samarbete med forskare runt om i världen. När de framtagna substansernas effekt är bevisad kommer licensavtal att göras upp med de stora läkemedelsbolagen om produktens vidare utveckling, marknadsföring och försäljning. För mer information: Carl-Johan Dalsgaard, VD; mobil: 070-975 98 63 Biolipox AB är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag med mål att skapa nya, effektiva och kostnadseffektiva produkter för behandling av luftvägs- och andra inflammatoriska sjukdomar. Biolipox vetenskapliga plattform utgörs av världsledande forskning inom arakidonsyrametabolism på Karolinska Institutet, samt utveckling av kväveoxid (NO)-frisättande läkemedel i samarbete med NicOx. Företaget har en bred portfölj av potentiella storsäljare inom området luftvägssjukdomar, samt unika målmolekyler för helt nya klasser av anti-inflammatoriska och smärtstillande läkemedel. Biolipox AB, Box 6280 , SE-102 34 Stockholm, Sweden. Tel: +46-8-545 28 140, Fax: +46-8-545 28 141, E-mail: carl-johan.dalsgaard@ofco.se www.biolipox.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20040511BIT20970/wkr0006.pdf

Dokument & länkar