Läkemedelsbolaget Biolipox förstärker styrelse med erfaren industriman

Läkemedelsbolaget Biolipox förstärker styrelse med erfaren industriman Biolipox styrelse har utnämnt Håkan Åström till ny styrelseordförande. Biolipox är ett forsknings- och utvecklingsföretag med världsledande forskning inom området inflammatoriska sjukdomar, framförallt astma, allergi och smärta. "Att få vara involverad i utvecklingen av Biolipox är oerhört inspirerande. Jag valde Biolipox för att de är verksamma inom banbrytande forskning i ett område med mycket stora möjligheter", säger Håkan Åström. "Jag ser en stor potential i att kommersialisera Biolipox olika projekt bland annat genom samarbeten med större läkemedelsbolag" fortsätter Håkan Åström. Håkan Åström har tidigare haft en rad internationella positioner inom läkemedelsindustrin, senast som Senior Vice President, Pharmacia Corporation med ansvar för koncernstrategi, kommunikation samt verksamheten i Sverige. Håkan Åström var också ansvarig för Pharmacias investerar relationer under flera år. Aktuella styrelseposter är i Biovitrum och Scandinavian Life Science Venture AB. "Vi är mycket glada över att se Håkan Åström tillträda som ny ordförande. Håkan har mångårig erfarenhet av att bygga finansiellt starka företag. Med ett unikt nätverk och erfarenhet inom läkemedelsindustrin efter en mycket framgångsrik karriär i Pharmacia Corporation kommer Håkan in i ett mycket viktigt skede för Biolipox" berättar Carl-Johan Dalsgaard, VD på Biolipox". Biolipox grundades år 2000 av professorerna Hans-Erik Claesson och Magnus Björkholm, båda från Karolinska Institutet, med hjälp av finansiering från HealthCap. Företaget baserar sin forskning och utveckling på en lång tradition av världsledande forskning inom arakidonsyraområdet. De landvinningar som ligger till grund för förståelsen av arakidonsyrans roll i inflammatoriska processer belönades med Nobelpriset 1982. Professor Bengt Samuelsson, en av nobelpristagarna, sitter i Biolipox styrelse. Biolipox affärsidé är att ta fram innovativa läkemedel som tillfredsställer medicinska behov inom inflammatoriska sjukdomar, framför allt astma, allergi och smärta. Detta sker i samarbete med forskare runt om i världen. När de framtagna substansernas effekt är bevisad kommer licensavtal att göras upp med de stora läkemedelsbolagen om produktens vidare utveckling, marknadsföring och försäljning. För mer information: Carl-Johan Dalsgaard, CEO; +46-0709-75 98 63 Håkan Åström; +44 (0)1-753 869 769; +46-(0)703-74 72 13 Biolipox AB är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag med mål att skapa nya, effektiva och kostnadseffektiva produkter för behandling av luftvägs- och andra inflammatoriska sjukdomar. Biolipox vetenskapliga plattform utgörs av världsledande forskning inom arakidonsyrametabolism på Karolinska Institutet. Företaget har en bred portfölj av potentiella storsäljare inom området luftvägssjukdomar, samt unika målmolekyler för helt nya klasser av anti-inflammatoriska och smärtstillande läkemedel. Biolipox AB, Box 6280 , SE-102 34 Stockholm, Sweden. Tel: +46-8-545 28 140, Fax: +46-8-545 28 141, E-mail: carl-johan.dalsgaard@ofco.se www.biolipox.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20040511BIT21050/wkr0006.pdf

Dokument & länkar