Ny VD på läkemedelsföretaget Biolipox

Ny VD på läkemedelsföretaget Biolipox Biolipox styrelse har utnämnt Torbjörn Bjerke till ny VD, med tillträde under december. Biolipox är ett forsknings- och utvecklingsföretag med världsledande forskning inom området inflammatoriska sjukdomar, framförallt astma, allergi och smärta. Torbjörn Bjerke kommer från det danska läkemedelsföretaget ALK-Abelló, ett framträdande företag inom diagnostik och behandling av allergi. Bjerke var där verksam som Executive Vice President, Research & Development. Tidigare start-up VD, Carl-Johan Dalsgaard, återgår som Venture Partner i HealthCap. "Plattformen är lagd i Biolipox för att skapa ett världsledande läkemedelsföretag inom sitt område. Framåt gäller det att öka affärsintensiteten", säger Torbjörn Bjerke. "Biolipox, med en imponerande forskningsportfölj, tillhör ett av de mest intressanta och spännande företagen inom sitt område" fortsätter Torbjörn Bjerke. "Bjerke har en gedigen bakgrund från läkemedelsindustrin, både från AstraZeneca och nu senast från ALK-Abello. Han har stor erfarenhet att leda utvecklingsintensiv verksamhet i snabb expansion. Genom sin långa erfarenhet har Bjerke utvecklat en kompetens som synnerligen väl passar in för de uppgifter som Biolipox står inför", säger Biolipox styrelseordförande Eugen Steiner. Biolipox grundades år 2000 av professorerna Hans-Erik Claesson och Magnus Björkholm, båda från Karolinska Institutet, med hjälp av finansiering från HealthCap. Företaget baserar sin forskning och utveckling på en lång tradition av världsledande forskning inom arakidonsyraområdet. De landvinningar som ligger till grund för förståelsen av arakidonsyrans roll i inflammatoriska processer belönades med Nobelpriset 1982. Professor Bengt Samuelsson, en av nobelpristagarna, sitter i Biolipox styrelse. Biolipox affärsidé är att ta fram innovativa läkemedel som tillfredsställer medicinska behov inom inflammatoriska sjukdomar, framför allt astma, allergi och smärta. Detta sker i samarbete med forskare runt om i världen. När de framtagna substansernas effekt är bevisad kommer licensavtal att göras upp med de stora läkemedelsbolagen om produktens vidare utveckling, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information: Carl-Johan Dalsgaard; +46-0709-75 98 63 Torbjörn Bjerke; +45 22 495 005 Biolipox AB är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag med mål att skapa nya, effektiva och kostnadseffektiva produkter för behandling av luftvägs- och andra inflammatoriska sjukdomar. Biolipox vetenskapliga plattform utgörs av världsledande forskning inom arakidonsyrametabolism på Karolinska Institutet. Företaget har en bred portfölj av potentiella storsäljare inom området luftvägssjukdomar, samt unika målmolekyler för helt nya klasser av anti-inflammatoriska och smärtstillande läkemedel. Biolipox AB, Box 6280 , SE-102 34 Stockholm, Sweden. Tel: +46-8-545 28 140, Fax: +46-8-545 28 141, E-mail: carl-johan.dalsgaard@ofco.se www.biolipox.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar