Dagen-efter-pillret REVIGÖR - inte stoppat!

Dagen-efter-pillret REVIGÖR - inte stoppat! Med anledning av de uppgifter som förekommit i massmedia kring vår produkt REVIGÖR, vill vi klargöra fakta i målet: -Vid kontakt med Läkemedelsverket fick vårt juridiska ombud veta att det inte finns något ärende som avser REVIGÖR, än mindre något beslut att stoppa produkten. -För den intresserade konsumenten gäller att REVIGÖR finns att köpa i hälsobutiker i hela landet. Inte läkemedel! Från Läkemedelsverket har hävdats att produkten är försäljningsstoppad och skälet skulle vara att vi marknadsfört produkten som ett läkemedel som kan bota sjukdomar. Detta är ej korrekt! REVIGÖR är inget läkemedel, utan ett kosttillskott som innehåller vitaminer, mineraler, salter fruktos och aminosyror. Naturliga ämnen som kroppen själv producerar. Förbli normal Avsikten med REVIGÖR är att motverka de obehagliga symtom som många människor kan uppleva dagen efter en trevlig fest, det vi i dagligt tal kallar dagen-efter-besvär. Att människor ska kunna förbli i normalt skick, inte att bota sjukdom och därmed föreligger inte någon läkemedelsavsikt! Ökar inte alkoholkonsumtionen! Det har också sagts att en produkt som REVIGÖR skulle få folk att dricka mer på grund av att man slipper de obehagliga dagen-efter-besvären. För att belysa den ståndpunkten vill vi citera en översikts-rapport, publicerad 6 juni 2000 i Annals of Internal Medicine. "Det finns ingenting som tyder på att lindring av baksmällesymtomen skulle leda till en ökad konsumtion av alkohol. Men det obehag symtomen framkallar skulle kunna göra det (d.v.s. att man tar en återställare)". Samhällsbesparingar Rapporten belyser också samhällets kostnader för den korttidsfrånvaro som orsakas av dagen-efter-besvär. Den beräknas i USA till $ 148 miljarder. Ur samhällets synpunkt torde det vara mycket angeläget att motverka dessa ekonomiska skadeverkningar. Inte farligt Vi har stor förståelse för myndigheternas arbete med att skydda folkhälsan. Men i fallet REVIGÖR saknas dessa aspekter. Medlet innehåller bara kroppsegna ämnen, det föreligger inga biverknings-rapporter och produkten kan ha positiv samhällsekonomisk betydelse och inte minst hjälpa många människor att må bättre. Om du har frågor kring REVIGÖR är du välkommen att höra av dig på tel. 040-17 11 70, fax 040-17 11 79 eller e-mail lars.larsson@bmnc.se. Med Vänliga Hälsningar Lars Larsson Biomedical AB Bilaga Brev till Läkemedelsverket Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt Malmö AB Läkemedelsverket Att: Helena Callers Box 26 751 03 Uppsala Biomedical har sökt mitt biträde vad avser Läkemedelsverkets ställningstagande avseende produkten REVIGÖR. Läkemedelsverket har via pressen framställt invändningar mot produkten. Denna säljs som kosttillskott på den svenska marknaden och motverkar symtom vid alkoholförbränning - lindrar "dagen efter". Någon läkemedelsavsikt med produkten finns inte. Den är inte avsedd att bota, lindra eller förebygga sjukdom eller sjukdomssymtom. Några uppgifter härom har inte lämnats om REVIGÖR från Biomedicals sida. Produkten skall på denna grund ej bedömas som läkemedel. Jag ställer mig frågande till myndighetens agerande. Något beslut i ärendet föreligger inte. Inte heller har Biomedical fått yttra sig i saken. Genom sitt agerande framställer myndigheten saken som om beslut vore fattat i ärendet. Jag hemställer om en förklaring från Läkemedelsverket med precisering av myndighetens inställning i ärendet. Med vänliga hälsningar Malmö, 13 juni 2000 ADVOKATFIRMAN KONSULTBYRÅN FÖR MARKNADSRÄTT MALMÖ AB Lars-Erik Ström ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00750/bit0002.pdf

Dokument & länkar