Biond blir majoritetsägare i Sävsjö Biogas

Biond (fd OX2 Bio*) köper 90,5 procent av aktierna i Sävsjö Biogas av Vrigstad Fjärrvärme AB. Målet är att fortsätta expandera verksamheten.

Sedan september 2017 har Biond haft driftansvar för Sävsjö Biogas. Som majoritetsägare med 90,5 procent av aktierna öppnas nya möjligheter.

"Vi fortsätter vårt nära samarbete med lantbrukare i regionen och skapar bättre förutsättningar för att kunna expandera verksamheten och producera mer biogas. Vi kommer att teckna avtal med fler leverantörer och även börja hantera annat slags organiskt material. Detta är viktiga steg för att bättre kunna bidra till ett förnybart samhälle och en cirkulär ekonomi", säger Stefan Wennerström, vd Biond.

"Vi tror att den här lösningen blir gynnsam för alla parter och ser fram emot fortsatt samarbete", säger Johan Brogård, styrelseordförande Vrigstad Fjärrvärme.

Sävsjö Biogas är idag en samrötningsanläggning som producerar biogas och biogödsel, huvudsakligen av flytgödsel som hämtas ifrån lantbruk i Sävsjö med omnejd. Anläggningen består av två delar, en processanläggning för produktion av biogas till fordonsgaskvalité och en anläggning som komprimerar gasen för transport till tankställen. Produktionen omfattar i dagsläget ca 15 GWh biogas/år.

* OX2 Bio bytte namn till Biond 29:e maj 2019
.

För mer information kontakta:
Stefan Wennerström, vd Biond, mobil: 070-972 38 05, mail: stefan.wennerstrom@biond.se
Johan Brogård, styrelseordförande Vrigstad Fjärrvärme, mobil: 0704 32 72 85, mail: johan.brogard@tele2.se

Biond grundades 2016 och är idag en av Sveriges största biogasproducenter med en årlig produktion om ca 80 GWh biogas och 200 000 ton biogödsel. Bolaget erbjuder kommuner och företag utveckling, drift och kommersiell förvaltning av biogasanläggningar. Biond driver en större biogasanläggning utanför Helsingborg samt Sävsjö Biogas, där Biond är majoritetsägare. Dessutom äger bolaget ett fjärrvärmeverk. Biond ingår i Peas Industries. För mer information besök www.biond.se

Taggar:

Om oss

Biond grundades 2016 och är idag en av Sveriges största biogasproducenter med en årlig produktion om ca 80 GWh biogas och 200 000 ton biogödsel. Bolaget erbjuder kommuner och företag utveckling, drift och kommersiell förvaltning av biogasanläggningar. Biond driver en större biogasanläggning utanför Helsingborg samt Sävsjö Biogas, där Biond är majoritetsägare. Dessutom äger bolaget ett fjärrvärmeverk. Biond ingår i Peas Industries. För mer information besök www.biond.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi fortsätter vårt nära samarbete med lantbrukare i regionen och skapar bättre förutsättningar för att kunna expandera verksamheten och producera mer biogas. Vi kommer att teckna avtal med fler leverantörer och även börja hantera annat slags organiskt material. Detta är viktiga steg för att bättre kunna bidra till ett förnybart samhälle och en cirkulär ekonomi
Stefan Wennerström, vd Biond
Vi tror att den här lösningen blir gynnsam för alla parter och ser fram emot fortsatt samarbete
Johan Brogård, styrelseordförande Vrigstad Fjärrvärme.