BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Report this content

BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA Extra bolagsstämma vid BioPhausia AB (publ) har i dag beslutat om ändringar i bolagsordningen, innebärande att bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor. Aktien skall lyda på 0,25 kronor. Stämman beslöt vidare om ändring i bolagsordningen som innebär att det endast skall finnas aktier av serie A. Stämman beslöt därefter om nedsättning av aktiekapitalet med 45.923.017,50 kronor från 51.025.575,00 kronor till 5.102.557,50 kronor för täckande av förlust enligt senast fastställda balansräkning. Nedsättning genomförs genom att aktiens nominella värde sätts ned från 2,50 kronor till 0,25 kronor, utan återbetalning till aktieägarna av nedsättningsbeloppet. Uppsala den 14 januari, 2004 Frågor besvaras av styrelsens ordförande, Ulf Holmström, tel. 0706-14 45 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT01140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT01140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar