BioPhausia - Beslut vid ordinarie bolagsstämma

Beslut vid ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämman har idag beslutat att till styrelseledamöter välja Bengt Gerdin, Ulf Holmström, Gösta Jonsson (samtliga omval) samt Jan Rynning (nyval). Petter Stillström har undanbett sig omval. Vid konstituerande styrelsemöte efter den ordinarie bolagsstämman valdes Ulf Holmström till styrelsens ordförande. Stämman har gett styrelsen bemyndigande att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier om högst 10.000.000 aktier à nominellt 25 öre, enligt kallelsen till stämman. Uppsala den 5 maj 2003. För mer information kontakta: Claes Thulin, VD, BioPhausia, tel. 018-34 99 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00940/wkr0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar