BioPhausia - beslutar att skriva ned fordran på Convergence AB

Report this content

BioPhausia - beslutar att skriva ned fordran på Convergence AB Biophausia har sedan 1999 innehaft en fordran på Convergence AB då krill projektet avyttrades till detta bolag. Efter samtal med förvaltaren av Convergence AB framgår det att denna fordran ter sig allt mer osäker. BioPhausia har av den anledningen valt att skriva ned hela beloppet som uppgår till 10 miljoner. BioPhausia anser att samtliga immateriella tillgångar samt den know-how som Convergence AB förvärvat av BioPhausia skall återgå till BioPhausia enligt avtal. Värdet av dessa tillgångar är svåra att uppskatta i dagsläget. Verksamheten i BioPhausia påverkas inte av nedskrivningen mer än att denna kommer att belasta resultatet. Uppsala den 24 januari 2003 Claes Thulin, VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00900/wkr0002.pdf

Dokument & länkar