BioPhausia - Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002 - Intäkterna uppgick till 2 437 tkr (2 071 tkr). - Urban Edman tillträdde som VD i Medisan®. - Medisan® tecknade avtal med det franska bolaget Ethypharm S.A. - Nya distributionsavtal för RescueFlow®. - BP04 har under året beviljats patent i 17 länder. - Koncernens resultat för perioden uppgick till -28 238 tkr (-23 818 tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 10 459 tkr (12 744 tkr) samt nedskrivning av fordran på Convergence AB 10 000 tkr (-tkr) Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 5 maj 2003 kl 14.00 i BioPhausias lokaler på Rubanksgatan 3, Knivsta. Delårsrapport för januari - mars publiceras den 5 maj 2003 Delårsrapport för april - juni publiceras den 22 augusti 2003 Delårsrapport för juli - september publiceras den 7 november 2003 Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 12 februari 2004 Årsredovisning beräknas distribueras till aktieägarna under vecka 16 och kommer under vecka 16 hållas tillgänglig på BioPhausias kontor på Rubanksgatan 3, Knivsta. Uppsala den 13 februari, 2003 Claes Thulin Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01170/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar