BioPhausia - Rhophylac ny immunoglobulin

BioPhausia - Rhophylac ny immunoglobulin. Det schweiziska bolaget ZLB har överlåtit marknadsföringsrättigheterna i Sverige och Norge för Rhophylac till BioPhausia. Rhophylac är ett nytt immunoglobulin med indikation; "profylax mot Rh(D)-immunisering hos Rh(D)-negativa kvinnor". I Sverige är närmare 15 % av alla kvinnor Rh(D)-negativa. Alla kvinnor som är Rh(D)-negativa immuniseras efter den första födseln för att minska risken för komplikationer vid påföljande graviditeter. Rhophylac har ett antal fördelar gentemot konkurrenterna. Den mest framträdande är underlättad hantering då Rhophylac, till skillnad från konkurrenterna, kommer i en färdigfylld spruta. Den färdigfyllda sprutan ger förutom lätthanterligheten positiva miljökonsekvenser då riskavfallet minskar. För att administrera konkurrenternas produkter krävs det att sjukhuspersonalen använder extra glas och extra kanyler vid tillblandning, något man nu kommer att slippa. Rhophylac väntas komma till marknaden under tredje kvartalet i år. Den totala marknaden för immunoglobuliner i Sverige och Norge uppgår till ca: 10 MKR SEK. Mer information om Rhophylac finns på www.zlb.ch Uppsala den 24 mars 2003 För ytterligare information kontakta: Claes Thulin, VD tel. 018 - 34 99 00 Ulf Holmström, Styrelsens ordförande tel. 070-6144504 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar