BioPhausia erhåller rättigheter för sju nya produkter från Cipla

BioPhausia erhåller rättigheter för sju nya produkter från Cipla BioPhausias marknadsbolag BMM har erhållit distributionsrätterna i Norden för ytterligare sju generiska läkemedel från det indiska bolaget Cipla. Den generiska marknaden för produkterna, som introduceras successivt från 2004, värderas till 300 Mkr. De nya produkterna återfinns inom områdena mage-tarm, hjärta-kärl, infektionssjukdomar, onkologi samt CNS. BMM slöt våren 2003 ett ramavtal med Cipla, ett av Indiens största läkemedelsbolag med ett brett sortiment av både egenutvecklade och generiska läkemedel. Avtalet om de sju nya läkemedlen innebär att BMM nu har distributionsrätter till sammanlagt nio av Ciplas produkter. "Vi förhandlar om att införliva ytterligare produkter från Cipla i vårt sortiment av generiska läkemedel", säger Claes Thulin, VD för BioPhausia. "Vårt ramavtal med Cipla ger oss stora möjligheter att fortlöpande addera nya läkemedel till konkurrenskraftiga priser." I BioPhausias positionering som specialty pharma-bolag utgör generiska läkemedel en av tre produktkategorier, tillsammans med originalläkemedel och nischprodukter. Med det nya tillskottet från Cipla har BMM rättigheter för sammanlagt 13 produkter, vars totala marknad i Norden beräknas vara värd drygt 1,3 miljarder kr. Uppsala den 16 oktober 2003 För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Thulin, VD BioPhausia, telefon 018-34 99 00, mobil 0708-99 34 50 Urban Edman, VD BMM, telefon 018-34 99 00, mobil 0705-66 96 62 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00780/wkr0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar