BioPhausia överlåter licensrättigheter GlycoVisc

BioPhausia överlåter licensrätterna i Europa för GlycoVisc(TM) BioPhausia har överlåtit licensrätterna i Europa för GlycoVisc till det österrikiska företaget Croma Pharma. Avtalet innebär att Croma Pharma svarar för samtliga kostnader för utvecklingen av produkten fram till marknadslanseringen, samt att BioPhausia behåller licensrätterna för den framtida försäljningen i USA och Japan. "Vi är mycket belåtna med det avtal vi ingått med Croma Pharma", säger BioPhausias VD Claes Thulin. "De tunga kostnaderna för den sista fasen i de kliniska prövningarna tas över av Croma Pharma, men vi har kvar licensrätterna till de viktiga japanska och amerikanska marknaderna. Dessutom får vi roayltyintäkter från Croma Pharmas framtida försäljning av GlycoVisc i Europa." GlycoVisc är en patenterad substans med indikationen artros, en form av reumatism i ibland annat knäleden. Behandlingen med GlycoVisc i injektionsform syftar till att lindra smärta och öka rörligheten, genom att produkten ökar ledvätskans volym och fungerar som stötdämpare. "GlycoVisc är nästa generation av injektionsbehandling mot artros. Våra erfarenheter visar att den ger snabb smärtlindring, och har därför klara konkurrensfördelar", säger Claes Thulin. Världsmarknaden för behandlingen mot artros uppskattas till cirka 550 MUSD, medan den svenska marknaden beräknas vara värd 40 Mkr. Genom att den demografiska fördelningen i många länder förskjuts mot allt äldre invånare kan en kraftig tillväxt på marknaden förväntas. Avtalet innebär att de förväntade kostnaderna på cirka 12-15 Mkr för utveckling och lansering av GlycoVisc i Europa tas över av Croma Pharma. BioPhausia har rätt till alla data som kommer fram i den avslutande kliniska studien i Europa, samt behåller rätten till marknaderna i USA och Japan. Dessutom erhåller BioPhausia royaltyintäkter på Croma Pharmas framtida försäljning i Europa. Uppsala den 14 maj 2003 För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Thulin, VD BioPhausia, telefon 018-34 99 00, mobil 0708-99 34 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar