BioPhausias nyemission övertecknad

BioPhausias nyemission övertecknad BioPhausias nyemission övertecknades med drygt 90 procent. Emissionslikviden kommer att uppgå till totalt 39,8 Mkr. Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen visar att 29 167 951 aktier, motsvarande 95,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med företrädesrätt. Härutöver har tilldelning av 1 479 264 aktier skett till personer som tecknat utan företrädesrätt. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i BioPhausia med 30 647 215 och aktiekapitalet med 7 661 803,75 kronor. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 12 769 673 kronor och antalet aktier till 51 078 692. BioPhausias nyemission kommer att avslutas enligt följande tidsplan: Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter Omkring 30 oktober Betalning av aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd av teckningsrätter Omkring 4 november Första dag för handel i nya aktier Omkring 31 oktober Uppsala den 29 oktober, 2003 För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Thulin, VD BioPhausia, telefon: 018-34 9900 Ulf Holmström, Styrelsens ordförande, telefon: 0706-14 45 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar