Bokslutskommuniké

Report this content

Delårsrapport juli-september 2002 * Intäkterna uppgick under tredje kvartalet till 527 tkr ( 99 tkr). * Kostnaderna för perioden sänktes med ca. 1.5 milj. * Koncernens resultat för perioden uppgick till - 4 362 tkr (-6 520 tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 2 597tkr (4 342 tkr). Viktiga händelser efter perioden. * Urban Edman tillträder som VD för Medisan AB. * Medisan tecknar avtal med det franska bolaget Ethypharm S.A. Intäkterna uppgick till 527 tkr under tredje kvartalet. Intäkterna från försäljningen av RescueFlow® har ökat jämfört med tredje kvartalet 2001. Det är dock fortsatt svårt att förutse försäljningsutvecklingen då ett antal distributörer av olika anledningar senarelagt beställningar av RescueFlow®. Kostnaderna för perioden sänktes med ca. 1.5 milj. Bolaget har under tredje kvartalet sänkt kostnaderna med ca. 1.5 milj. jämfört med kostnaderna under tredje kvartalet 2001. Arbetet med att anpassa kostnaderna kommer att fortgå och målet är att ytterligare sänka kostnaderna utan att för den skull dra ner på bolagets marknadsaktiviteter. Urban Edman VD för Medisan AB BioPhausias marknadsbolag Medisan AB har tillsatt Urban Edman som VD från och med november 2002. Edman har en gedigen bakgrund inom läkemedelsbranschen där han bland annat startade och utvecklade bolaget Medartuum under åren 1998 fram till och med 2002 då Edman sålde sitt innehav i bolaget. Medisan AB har tecknat licensavtal med Ethypharm S.A. Medisan AB har tecknat ett licensavtal för en produkt med indikationen "svår cancersmärta". Licensgivare och tillverkare är Ethypharm S.A. Ethypharm är ett läkemedelsbolag inom "drug delivery", som med sin teknikplattform levererar en ökad tillgänglighet av den aktiva substansen samt för patienten ett skonsammare intag av läkemedlet. Ethypharm har lanserat 50 produkter i 70 länder och är därmed ett av de ledande bolagen inom "drug delivery systems". Den totala marknaden för den licensierade produkten i Sverige är 14 milj. Försäljningen beräknas starta under andra halvåret 2003. Koncernens resultat Rörelseresultatet januari till september 2002 för koncernen uppgick till -12 559 tkr (-17 003 tkr). Nettoomsättningen avser royalty vid försäljning samt leverans av RescueFlow®. De totala avskrivningarna, 1 979 tkr (1 793 tkr) har fördelats på funktionerna. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 8 145 tkr (10 001 tkr). Av forsknings och utvecklingskostnaderna utgjordes 1 909 tkr (1 673 tkr) av avskrivningar. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 21 448 tkr (7 146 tkr). Soliditeten var 59% (53%). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00680/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00680/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar