Biora - Rapport för de första nio månaderna 2002

Report this content

Rapport för de första nio månaderna 2002 Biora AB (publ) 2002-11-07 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 Helår 2002 2001 2002 2001 2001 Försäljning, 28,1 22,0 99,5 77,8 110,7 MSEK Rörelseresultat -1,7 -11,5 -1,3 -26,7 -26,5 ,MSEK Periodens- -1,2 -11,0 -0,5 -25,7 -25,1 resultat, MSEK * Försäljningen under de första nio månaderna 2002 ökade med 28 procent till 99,5 (77,8) MSEK. * Försäljningen under tredje kvartalet 2002 ökade med 28 procent till 28,1 (22) MSEK. Ökningen har framförallt skett i USA och Tyskland. * Periodens resultat under första nio månaderna uppgick till - 0,5 (-25,7) MSEK. * Biora avslutar det amerikanska depåbevis-programmet från och med den 9 december 2002. Innehavare av amerikanska depåbevis kan överlåta sina depåbevis till Bank of New York och erhålla det antal ordinarie aktier som dessa representerar. Biora AB utvecklar, tillverkar och marknadsför biologiskt baserade produkter till tandläkare. Huvudprodukten, Emdogain®Gel, som är godkänd för försäljning i bland annat Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och Biora ADR är noterad på OTC-listan i USA. Malmö den 7 november 2002 Donna Janson Koncernchef och Verkställande Direktör Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Biora AB har registrerat varumärkena Emdogain och PrefGel. I denna rapport meddelas registreringarna endast på detta sätt. För ytterligare information kontakta Investor Relations Tommie Johansson, 040 - 32 13 65 eller 0703 - 22 13 65, VD Donna Janson, 040-32 12 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00740/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00740/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar