Biora -Rapport för det första halvåret 2002

Report this content

Rapport för det första halvåret 2002 Biora AB (publ) 2002-08-23 Kvartal 2 Kvartal 2 Halvår Halvår Helår 2002 2001 2002 2001 2001 Försäljning, MSEK 36,4 28,8 71,4 55,8 110,7 Rörelseresultat, MSEK 1,4 -6,2 0,4 -15,2 -26,5 Periodens resultat, MSEK 1,4 -6,1 0,7 -14,8 -25,1 * Försäljningen under första halvåret 2002 ökade med 28 procent till 71,4 (55,8) MSEK. * Försäljningen under andra kvartalet 2002 ökade med 26 procent till 36,4 (28,8) MSEK. Ökningen har framförallt skett i USA, Tyskland och Japan. * Periodens resultat under första halvåret uppgick till en vinst på 0,7 (-14,8) MSEK. Biora AB utvecklar, tillverkar och marknadsför biologiskt baserade produkter till tandläkare. Huvudprodukten, Emdogain®Gel, som är godkänd för försäljning i bland annat Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och Biora ADR är noterad på OTC-listan i USA. Information/Investor +46-40- 32 13 65 (direkt) Relations +46-40- 32 13 55 (fax) Tommie Johansson +46- 703- 22 13 65 (mobil) Biora AB (publ) e-mail tommie.johansson@biora.com Medeon, 205 12 Malmö Internet: http://www.biora.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00360/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar