Biora Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Biora AB (publ) 2003-02-13 Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår 2002 2001 2002 2001 Försäljning, MSEK 30,2 32,9 129,7 110,7 Rörelseresultat, MSEK 0,5 0,2 -0,9 -26,5 Periodens resultat, MSEK 1,2 0,6 0,7 -25,1 * Resultatet för 2002 uppgick till en vinst på 0,7 (-25,1) MSEK. * Försäljningen under 2002 ökade med 17 procent till 129,7 (110,7) MSEK. * Försäljningen under fjärde kvartalet 2002 uppgick till 30,2 (32,9) MSEK. * Försäljningen påverkades negativt av den sjunkande valutakursen för US-dollarn. * Nettoförändringen av likvida medel under 2002 var -0,1 (-2,3) MSEK. Biora AB utvecklar, tillverkar och marknadsför bioteknologiskt baserade produkter till tandläkare. Huvudprodukten, Emdogain®Gel, som är godkänd för försäljning i bland annat Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00600/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00600/wkr0002.PDF Hela Rapporten

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar