Rapport för det första kvartalet 2003

Rapport för det första kvartalet 2003 Biora AB (publ) 2003-04-25 Kvartal 1 Kvartal 1 2003 2002 Helår 2002 Försäljning, MSEK 34,6 35,0 129,7 Rörelseresultat, MSEK 1,4 -1,0 -0,9 Periodens resultat, MSEK 1,4 -0,7 0,7 · Straumann Holding AG presenterade den 7 april 2003 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Biora AB. Styrelsen i Biora rekommenderar enhälligt Bioras aktieägare att acceptera detta kontanterbjudande på SEK 17 per aktie. · Försäljningen under det första kvartalet 2003 uppgick till 34,6 (35,0) MSEK. · Försäljningen under perioden påverkades negativt till följd av att valutakursen för US-dollarn har sjunkit jämfört med det första kvartalet 2002. · Resultatet för det första kvartalet 2003 uppgick till en vinst på 1,4 (-0,7) MSEK. · Nettoförändringen av likvida medel under det första kvartalet 2003 var -4,2 (-3,5) MSEK. Biora AB utvecklar, tillverkar och marknadsför bioteknologiskt baserade produkter till tandläkare. Huvudprodukten, Emdogain®Gel, som är godkänd för försäljning i bland annat Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information kontakta CFO och Investor Relations Svante Lundell, 040 - 32 13 56 eller 0705- 32 30 56 eller VD Donna Janson, 040-32 12 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00870/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00870/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar