Fokus på terror underlättade "konstgjorda hundnosens" nyemission

Fokus på terror underlättade "konstgjorda hundnosens" nyemission Biosensor Applications har fått in totalt 40 miljoner kronor i en nyemission för fortsatt utveckling av den "konstgjorda hundnosen". Emissionens andra del genomfördes i november och blev fulltecknad. Systemet ska spåra narkotika, minor och terroristsprängämnen. - Kapitalet ska användas för marknadsintroduktion av vår narkotikadetektor som ska finna heroin, kokain, amfetamin och cannabis, säger Carl Lundberg, vd för Biosensor. - Dessutom ska vi fortsätta utvecklingen av en explosivämnesdetektor, som inte bara ska kunna spåra minor utan också terroristsprängämnen. Befintliga aktieägare har haft företrädesrätt i emissionen, som administrerats av Fischer Partners Fondkommission AB och som ägt rum i två omgångar. I somras tecknade sig aktieägarna för 20 av möjliga 25 miljoner kronor och under november har emissionen fulltecknats med ytterligare 20 miljoner kronor. En tredje emissionsomgång i mars 2002 kan ge ytterligare 20 miljoner kronor. - Världens fokus på terroristbekämpning har lett till ett väsentligt ökat intresse för företagets teknologi och produkter, säger Carl Lundberg. - I återuppbyggnaden av det krigshärjade Afghanistan krävs omfattande minröjning. Knarkhandel finansierar vissa terrorgruppers verksamhet och samhället har ett ökat behov av skydd mot både sprängämnesbaserade och biologiska terrorattacker, konstaterar Carl Lundberg. För ytterligare information, kontakta: Carl Lundberg, VD Biosensor Applications, tel: 08-706 75 15, mobil: 0708-36 31 83 e-post: lundberg@bioapp.se För bilder av systemet, gå till www.bioapp.se. Under rubriken "Press" finns foton för fri användning. Biosensor Applications AB utvecklar ett biosensorsystem, populärt kallat den "konstgjorda hundnosen". Systemets plattform består dels av en enhet som samlar in luft, dels av en analysenhet som detekterar eventuella molekyler från det eftersökta ämnet. Företaget har 18 anställda och huvudkontor i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00130/bit0001.pdf

Dokument & länkar