Analysguiden: Fortsatt starka signaler

Report this content

Bolaget levererade en något bättre försäljning än väntat under det andra kvartalet 2019. Flera framsteg under och efter kvartalet pekar på den intressanta potentialen. Vår riktkurs i bas-scenariot kvarstår på 29 kronor per aktie.

Bioservo grundades 2006 genom ett forskningssamarbete och har nu gått in i kommersialiseringsfasen. Bolagets produkter kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik vilket ger personer extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion. Bioservos produkter syftar till att förebygga förslitningsskador inom industrin och assistera samt rehabilitera individer inom sjukvården att få tillbaka basala handfunktioner. Produkterna Ironhand® och Carbonhand ligger vad vi erfar i framkant av utvecklingen och har goda möjligheter att få gott genomslag på marknaden.Under det andra kvartalet och fram till publiceringen av denna rapport har flera positiva steg tagits. Mer än 20 enheter av Ironhand®  har sålts efter att lanseringen av Ironhand® har genererat stort intresse från marknaden. Ytterligare försäljning har skett efter andra kvartalets utgång där samarbetet med Eiffage har resulterat i att Loxam, som är ett ledande företag inom uthyrning till byggindustrin i Frankrike lagt två ordrar om totalt 10 enheter för uthyrning. Bioservo har även slutit avtal med GOBIO som är en ledande distributör av exoskelett i Frankrike.

Bolaget har även mottagit 837 tusen Euro i EU-bidrag för iHand-projektet efter andra kvartalets utgång vilket avsevärt förbättrar likviditeten på kort sikt. Vi hade  räknat med att bidraget skulle löpa in i 2020. Det högre beloppet under innevarande år gör att den totala omsättning stiger för 2019 men justeras ned för 2020. I vårt basscenario räknar vi med att Bioservo blir framgångsrikt och lyckas få en stark ställning som leverantör till de vertikaler de primärt fokuserar på. Intitialt räknar vi med ett bra genomslag på marknaderna i USA, Tyskland och Frankrike. Med smärre justeringar av våra prognoser, främst hänförligt till timing av EU-bidraget blir vårt motiverade pris per aktien i basscenariot fortfarande 29 kronor, då större delen av värdet ligger långt fram i tiden. 

Läs hela analyen på Analysguiden. (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-bioservo-fortsatt-starka-signaler)

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Prenumerera