Bioservo Technologies AB Delårsrapport 1 januari till 30 juni 2019

Report this content

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen ökade till 3,5 (1,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,8 (-4,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,8 (-4,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -5,8 (-4,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,65 (-0,52) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 9,9 (41,6) MSEK

Första halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen ökade till 5,2 (3,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,3 (-9,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,1 (-10,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -11,1 (-10,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,25 (-1,18) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 9,9 (41,6) MSEK

Händelser under perioden  

Bioservo lanserade nästa generation av industrihandsken Ironhand® som inkluderar genomgripande förbättringar avseende hållbarhet, komfort och användarvänlighet genom nya sensorer, ny bärsele och förbättrad kraftöverföring i handsken.

Lago Kapital Ltd anlitas som likviditetsgarant för bolagets aktie. Uppdraget som likviditetsgarant går ut på att säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Lago Kapital Ltd kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 15 000 SEK med en spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs, helt i linje med NASDAQ First North regelverk. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

Loxam, ett ledande företag inom uthyrning av utrustning och maskiner till byggnadsindustrin i Europa köper in fem Ironhand® enheter, för att i ett första skede hyra ut dessa till Eiffage i Frankrike.

Bioservo inleder samarbete med forskningscentret Roessingh i Nederländerna och initierar en klinisk studie med fokus på de rehabiliterande effekterna av Carbonhand® för patienter med nedsatt handfunktion, som en del av iHand projektet, finansierat av den europeiska satsningen Horizon 2020. Syftet med studien är att undersöka den rehabiliterande effekten av handsken Carbonhand och det primära effektmåttet är patientens maximala greppstyrka.

Händelser efter perioden 

Under juli månad har Bioservo erhållit EU-bidrag för iHand-projektet till ett belopp av 837 000 EUR vilket har stärkt bolagets likviditet.

Bioservo kontrakterar Jacob Michlewicz som ny interim CFO samt medlem i ledningsgruppen. Jacob med bakgrund som affärskonsult från McKinsey och senare som medgrundare av konsultbyrån Zitha Consulting AB efterträder Maria Myräng som CFO och tillträder tjänsten den 4 augusti 2019.

Bioservo tecknar exklusivt distributörsavtal med GOBIO, ett varumärke inom EUROPE TECHNOLOGIES Group för försäljning av Ironhand® på den franska marknaden. GOBIO har både en ledningsgrupp och ett säljteam med tidigare erfarenhet av framgångsrik försäljning av exoskelett för industriell användning och har god kontakt med relevanta kunder i Frankrike som passar Bioservo’s strategi för kommersialisering.

Petter Bäckgren kommenterar andra kvartalet 2019

Vi sammanfattar ett framgångsrikt andra kvartal med lansering av all-new Ironhand® som genererat ett stort intresse internationellt med mer än 20 sålda Ironhand® enheter under perioden. Arbetet med att etablera ett globalt distributionsnätverk inom våra prioriterade industrier har initierats. Under juli månad presenterade vi en ny distributör för den franska marknaden, ett samarbete med GOBIO som ingår i EUROPE TECHNOLOGIES Group för försäljning av Ironhand®.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren 
VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz
CFO

jacob.michlewicz@bioservo.com 
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2019 cirka kl 08:30 (CET). 

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies AB grundades 2006 i ett samarbete mellan forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och en läkare på Karolinska sjukhuset. Vår SEM  (Soft Extra Muscle) -teknik uppfanns av professor Hans von Holst (neurokirurgi), professor Jan Wikander och doktor Johan Ingvast (doktorsexamen i mekatronisk teknik). Sedan starten har vi vidareutvecklat denna hyllade och patenterade SEM  -teknologi (Soft Extra Muscle) och är idag världsledande inom mjuka exoskelett.

Åtagandet bygger på en stark tro på att denna teknik kommer att förändra livet för många människor genom att stärka deras oberoende och höja deras livskvalitet.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat fordons- och flygindustrin, samt företag verksamma inom bygg/anläggning/infrastruktur.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

Prenumerera