Bioservo Technologies AB inleder forskningsprojekt för att undersöka effekten av användning av exoskelett på det centrala nervsystemet

Report this content

För att undersöka hur hjärnaktivitet påverkas vid användning av ett mjukt aktivt exoskelettet, och därmed potentiellt förbättra rehabiliteringen för strokepatienter, inleds nu ett forskningssamarbete mellan Bioservo Technologies, Aleris Rehab Station Stockholm, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Studien leds av Åke Seiger, professor vid Karolinska Institutet och Aleris Rehab Station Stockholm.

MRunderskning av hjrnaktivitet

Vid stroke drabbas ett område i hjärnan av nedsatt blodförsörjning och därmed syrebrist. Nervcellerna i hjärnan behöver syre och glukos för att fungera. Ibland orsakas en skada i hjärnan som är övergående, men i de fall en skada blir bestående kan angränsande områden till strokeområdet till viss del ta över funktion från det skadade området.

Syftet med studien är att undersöka om användning av ett mjukt aktivt exoskelett i form av en greppförstärkande handske kan påverka neurofysiologiskt aktiva områden i den motoriska delen av hjärnan. Undersökningen sker på friska försökspersoner (2-4 st) samt personer med stroke (6-8 st) med hjälp av magnetkamera (fMRI) och funktionell nära infraröd spektroskopi (fNIRS) för att sedan jämföra resultatet i dessa grupper.

Genom att mäta hjärnaktiviteten under tiden försökspersonerna greppar kring ett objekt med och utan handsken kan forskargruppen undersöka huruvida användning av handsken påverkar närliggande områden till det skadade området i hjärnan efter stroke. Hypotesen är att med hjälp av ett mjukt aktivt exoskelett kunna aktivera omgivande frisk vävnad och därmed mildra effekten av hjärnskadan. Handsken skulle då även kunna användas för att förbättra rehabiliteringstiden och funktionen i handen efter skadan.

Om en terapeutisk/rehabiliterande effekt därefter kan påvisas vidgas användningsområden för denna typ av aktiva mjuka exoskelett.

”I förlängningen finns möjlighet att handsken kan användas som behandling i ett akut skede efter stroke för att minska risken för funktionsbortfall.” - Hans von Holst, tidigare överläkare inom neurokirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt professor i neuronik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

”Bildtagning i magnetkamera har aldrig tidigare genomförts under användning av ett aktivt exoskelett. Genomförandet av studien kan innebära att vi öppnar upp ett helt nytt användningsområde för vår patenterade teknologi. ” – Petter Bäckgren, CEO.

Etikprövningsmyndigheten har nu gett godkännande till studiens genomförande vilket innebär att den kliniska delen av studien kan inledas omedelbart och förväntas att avslutas under 2022.
 

För mer information, vänligen kontakta

Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08-21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Annika Rydgård, Project Manager, Bioservo Technologies AB
Telefon: 070 440 41 71
Annika.rydgard@bioservo.com

 

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom mjuka, aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för förbättrad livskvalitet för personer med nedsatt handfunktion.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com

Prenumerera

Media

Media