Bioservos nyemission kraftigt övertecknad

Report this content

Bioservo Technologies AB:s (publ) (”Bioservo” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 30 september 2019. Intresset var stort och sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till 156,3 procent. Bolaget tillförs därmed 64,3 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

 

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 30 september 2019 och sammanställningen visar att 5 201 715 aktier, motsvarande 97,0 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 3 179 729 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 59,3 procent. Företrädesemissionen är därmed kraftigt övertecknad och inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Bioservo kommer att tillföras 64,3 MSEK före emissionskostnader 5,6 MSEK. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 12 september 2019.

”Det är oerhört glädjande att så många befintliga och nya aktieägare visat så stort intresse att investera i Bioservo och vi vill tacka för det förtroendet. Vi har nu finansiellt tryggat Bioservos förmåga att kraftfullt bearbeta marknaden under de närmaste åren och jag ser med tillförsikt fram emot att Ironhand blir ett självklart förebyggande inslag för anställda med påfrestande arbetsuppgifter inom industrin samt att ta nästa generations Carbonhand och senare även Ironarm ut på marknaden”, säger Petter Bäckgren, CEO Bioservo.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 072 374,00 SEK till sammanlagt 2 859 664,20 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 361 870 aktier till totalt 14 298 321 aktier.

Handel med BTA

Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske senast under vecka 43, 2019. 

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Bioservo i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren

VD

petter.backgren@bioservo.com

+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz

CFO

jacob.michlewicz@bioservo.com

+46 8 21 17 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bioservo Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 oktober 2019 kl. [19:00] CEST.

 

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeletonteknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com

Prenumerera

Dokument & länkar