Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Report this content

Valberedningen i Bioservo Technolies AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Anders Lundmark, Runar Bjørklund, Kunal Pandit och Nikolaj Sørensen samt nyval av Kerstin Valinder Strinnholm och Margit Alt Murphy. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Lundmark. Claes Mellgren har avböjt omval.

 

Kerstin Valinder Strinnholm har många års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från ledande befattningar inom Astra/AstraZeneca och Nycomed/Takeda, inklusive Executive Vice President Business Development för Nycomed Group. För närvarande är Kerstin styrelseledamot i Camurus AB, Klifo A/S, KVS Invest AB, Immedica AB, Gedea Biotech AB, Promore Pharma AB och Cavastor AB. Hon har en examen från Journalistprogrammet vid Göteborgs universitet. 
 

Margit Alt Murphy är docent i experimentell rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet och överfysioterapeut vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Margit är en ledande forskare inom strokerehabilitering och har över 40 referentgranskade publikationer och har fått flera utmärkelser för sin forskning. Hon har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Institutet för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet.

  

Frågor hänvisas till:

Runar Björklund, Valberedningens ordförande

valberedningen@bioservo.com

 

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom mjuka, aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för förbättrad livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Prenumerera