Biotage: EP Access - Avslutade året med bravur

Under kvartalet växte försäljningen organiskt med 6,4%, drivet primärt av den amerikanska marknaden. Biotages försäljning uppgick till SEKm 168,5 (137,8), vilket motsvarar en ökning om 22,4% jämfört med fjolåret samt 4% över våra estimat. Den starka dollarn har hjälpt till att öka försäljningen då ca 50% av bolagets intäkter är i USD. Efter rapporten justerar vi upp vår EPS-prognos för 2016E och 2017E med 5,1% respektive 1,7% med anledning av en lönsammare produktmix samt ökad försäljningsandel inom egna försäljningskanaler än vad vi tidigare räknat med.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/6683/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera