Biotage AB – förändring i valberedningens förslag

Report this content

Stockholm, Biotage AB (Biotage), (NASDAQ OMX Stockholm: BIOT.ST) – Biotage valberedning har informerats att Reinhard Vogt, som nominerats att väljas in till Biotages styrelse vid årsstämman den 24 april, inte längre är tillgänglig.

Valberedningen har tidigare kommunicerat att valberedningen har för avsikt att finna en lämplig kvinnlig kandidat till uppdraget som styrelseledamot. Valberedningen fortsätter nu arbetet med att hitta ytterligare lämpliga kandidater och utvärderar där också möjligheten att även finna en ersättare till Reinhardt Vogt. Valberedningens ambition är att i första hand kunna komplettera med en kvinnlig ledamot. Som tidigare också meddelats avses att kallas till en extra stämma senare i år för utseende av Torben Jörgensen till styrelseordförande, när en ny verkställande direktör är på plats. Valberedningens ambition att vid den stämman även föreslå en komplettering av styrelsen. Detta betyder vidare att valberedningens förslag om att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, ändras till fem ledamöter med därav följande konsekvensändringar.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 10.00 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 410 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com  

Taggar:

Dokument & länkar