• news.cision.com/
  • Biotage/
  • Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen, bolagsstyrnings- och ersättningsrapporten för 2020

Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen, bolagsstyrnings- och ersättningsrapporten för 2020

Report this content

Biotages årsredovisning och bolagsstyrnings- och ersättningsrapport för 2020 finns från och med idag tillgängliga på www.biotage.comDenna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 17.00.

Kontaktperson:
Tomas Blomquist, VD och koncernchef
Tel: 0705 23 01 63, tomas.blomquist@biotage.com    

Biotage AB
Box 8
SE-751 03 Uppsala
Tel:018 56 59 00 
www.biotage.com

Om Biotage

Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten – HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har ca 485 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 092 miljoner kronor 2020 och våra produkter säljs i mer än 70 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Website: www.biotage.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar