Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2018

Biotages årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2018 finns från och med idag tillgängliga på www.biotage.com . Hållbarhetsrapporten utgör del av årsredovisningen.


Denna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 10.00 CET.


Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef

Tel: 0707 49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com
Erika Söderberg Johnson, CFO
Tel: 0707 20 48 20, erika.johnson@biotage.com
 

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 410 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar