Biotage avser att inleda förhandlingar om förvärv av Chreto ApS efter beslut att inte utnyttja befintlig köpoption

Stockholm – Biotage AB (publ) (Biotage), (Nasdaq Stockholm: BIOT.ST) har idag beslutat att inleda förhandlingar om förvärv av det danska bolaget Chreto ApS (”Chreto”) efter beslut att inte utnyttja befintlig köpoption att förvärva samtliga utestående aktier i Chreto.

Biotage offentliggjorde den 31 augusti 2016 att Biotage investerade 15 miljoner DKK (motsvarande ca 20,7 miljoner SEK[1] genom nyteckning av aktier i det danska bolaget Chreto. Biotage erhöll samtidigt en option innebärande rätten men inte skyldigheten att förvärva alla utestående aktier i Chreto fram till och med den 31 december 2018, till det förutbestämda priset av 600 DKK per aktie motsvarande ett pris om totalt 102,3 miljoner DKK (ca 141,2 miljoner SEK) för samtliga aktier som inte ägs av Biotage. Styrelsen för Biotage har beslutat att inte utnyttja optionen utan istället inleda förhandlingar med övriga aktieägare för att undersöka förutsättningarna för att förvärva samtliga aktier i Chreto till en annan värdering.

Torben Jörgensen, VD för Biotage, kommenterar: "Vi har fortfarande stark tilltro till teknologin och dess potential. Vår bedömning är dock att utveckling och kommersialisering av produkten kommer att ta längre tid än ursprungligen beräknat och därmed också kräva mer resurser. Därför anser vi att priset enligt optionen är för högt. Vi kommer nu undersöka förutsättningarna till ett förvärv av Chreto till en värdering som också tillåter Biotage att göra erforderliga investeringar för att ta denna lovande teknologi till marknaden."

Biotage äger idag cirka 22 procent av Chreto. Bland övriga större aktieägare i Chreto finns grundaren Jan Kyhse Andersen genom bolag, Novozymes A/S; Brohuvudet AB samt Näset Rådmansö AB.

Denna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2018 kl 09:00 CET.  

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontrakts­tillverknings­företag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 410 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com  


[1] Baserat på växelkursen DKK/SEK 1,38 som används genomgående i detta pressmeddelande vid omräkning DKK/SEK.

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar